King of Prism by PrettyRhythm (2016)

เรื่องย่อ : หน่วย Over The Rainbow ประสบความสำเร็จในการเปิดตัว มีเป้าหมายที่จะเป็นเหมือนวงบอยแบนด์มีนักเรียนจำนวนมากขึ้นที่ลงทะเบียนใน Edel Rose ฮิโระและคนอื่น ๆ เริ่มฝึก Prism King Cup เหตุการณ์ที่จัดขึ้นทุกสี่ปี อย่างไรก็ตามคู่ต่อสู้ที่ชื่อ “Schwarz Rose” ปรากฎ … ใครจะมาเป็นพริซึ่มคิงใครจะทำให้หัวใจของผู้หญิงเต้นแรงที่สุด