Driven to Dance (2018)

เรื่องย่อ: Driven to Dance เส้นทางสู่การเต้นรำ (2018) (On Pointe) ในขณะที่เตรียมที่จะคัดเลือกนักบัลเล่ต์ชื่อดัง Paige ต้องโน้มน้าวใจตัวเองและแม่ของเธอว่าเธอมีสิ่งที่จะทำให้โลกแห่งการเต้นรำเต้นได้