Ballistica บัลลิสติกา คนขีปนาวุธ (2009)

เรื่องย่อ : ชายคนหนึ่งได้รับการฝึกฝนในรูปแบบของการต่อสู้ด้วยมือเปล่าโดยใช้กระสุนและอาวุธปืน เขาเป็นหนึ่งในชาวอเมริกันไม่กี่คนที่ทำให้สมบูรณ์ซึ่งทำให้เขาเป็นอาวุธที่ดีที่สุดของ CIA ต่อการก่อการร้ายสากล