Live wire – พยัคฆ์ร้ายหยุดนรก (1992)

เรื่องย่อ: หลังจากวุฒิสมาชิกสหรัฐถูกสังหารผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดระเบิดก็ถูกนำตัวเข้ามาเพื่อตรวจสอบระเบิดที่อันตรายถึงชีวิตและต้องเปิดเผยแผนก่อการร้าย