The Mummy เดอะ มัมมี่ คืนชีพคำสาปนรกล้างโลก (1999)

เรื่องย่อ : บรรณารักษ์ชาวอังกฤษชื่อ Evelyn Carnahan เริ่มให้ความสนใจในการขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองโบราณของ Hamunaptra เธอได้รับความช่วยเหลือจาก Rick O’Connell หลังจากช่วยชีวิตเขาจากความตาย สิ่งที่เอฟเวลลีนโจนาธานและริคพี่ชายของเธอไม่รู้ก็คือกลุ่มนักสำรวจอีกกลุ่มหนึ่งสนใจขุดเหมือนกัน น่าเสียดายสำหรับทุกคนกลุ่มนี้จบลงด้วยการปลดปล่อยคำสาปซึ่งวางอยู่บน Imhotep มหาปุโรหิตที่ตายไปแล้ว ตอนนี้ ‘The Mummy’ ตื่นขึ้นมาแล้วและจะต้องใช้เวลามากกว่าปืนเพื่อส่งเขากลับไปยังที่ที่เขามา