The Astronauts Wife สัมผัสอันตราย สายพันธุ์นอกโลก (1999)

เรื่องย่อ : นักบินอวกาศกระสวยอวกาศคู่หนึ่งออกจากยานอวกาศเพื่อซ่อมแซมดาวเทียม มีการระเบิด นาซ่าสูญเสียการติดต่อเป็นเวลาสองนาที แต่ทั้งคู่ได้รับการช่วยเหลือและกลับสู่โลกอย่างปลอดภัย ในที่สุดก็เห็นได้ชัดว่าไม่มีนักบินอวกาศคนใดที่เหมือนกัน