Boo! (2018) HDTV

เรื่องย่อ : ครอบครัวชานเมืองที่ถูกฉีกขาดปฏิเสธที่จะฟังคำเตือนจากการเล่นตลกที่ไร้เดียงสาที่ทิ้งไว้ซึ่งทำให้เกิดพลังเหนือธรรมชาติที่ไม่รู้จักที่จะทำลายความเสียหาย