Sunshine ซันไชน์ ยุทธการสยบพระอาทิตย์ (2007)

เรื่องย่อ : ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ – ไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์  50 ปีในอนาคตดวงอาทิตย์เริ่มตายและโลกกำลังจะตาย ทีมนักบินอวกาศถูกส่งไปชุบชีวิตดวงอาทิตย์ – แต่ภารกิจล้มเหลว เจ็ดปีต่อมาทีมใหม่ถูกส่งไปทำงานให้เสร็จตามความหวังสุดท้ายของมนุษยชาติ