Birds of Paradise ปักษาสวรรค์ (2021) ซับไทย

Birds of Paradise หนังบัลเล่ต์เรื่องใหม่จาก Amazon Studios ที่พาคุณไปสำรวจเรื่องราวของนักเต้นบัลเล่ต์ที่เข้าฝึกในสถาบันเดียวกัน เพื่อแย่งชิงความเป็นหนึ่งในการเข้าเซ็นสัญญากับคณะบัลเล่ต์ของปารีสโอเปร่าบัลเล่ต์ (Opera National de Paris) ซึ่งเรื่องนี้สร้างขึ้นมาจากหนังสือนิยายวัยรุ่นของ A.K. Small เรื่อง “Bright Burning Stars”