Down with the King (2021) ซับไทย

แร็ปเปอร์ชื่อดังที่ไม่แยแสกับวงการเพลงและความกดดันในการเป็นคนดัง ออกจากเมืองและอาชีพการงานของเขาไปเพื่อพบว่าตัวเองอยู่ในชุมชนเกษตรกรรมในเมืองเล็กๆ