Fluke เกิดใหม่กลายเป็นหมา (1995)

หลังจากที่ชายคนหนึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เขาก็ได้กลับชาติมาเกิดเป็นสุนัขและพยายามติดต่อกับครอบครัวอีกครั้ง