Pet Sematary กลับจากป่าช้า (2019)

เรื่องย่อ  :  Pet Sematary 2019   เรื่องเริ่มจากพ่อแม่ลูกครอบครัวหนึ่ง ที่ย้ายบ้านมาอยู่ในที่ดินต้องสาปในชนบทของชนเผ่าอินเดียแดงเก่า ที่มีเรื่องลี้ลับเล่าต่อกันมาว่า ที่ดินผืนนี้เมื่อฝังสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้ว จะฟื้นกลับมาได้อีกครั้ง