Plan B แพลนบี (2021) บรรยายไทย

หลังจากเซ็กส์ครั้งแรกที่ทำให้รู้สึกผิด นักเรียนมัธยมปลายกับเพื่อนสนิทมีเวลา 24 ชั่วโมงในการตามล่าหายาคุมกำเนิดฉุกเฉินยี่ห้อแพลนบีในใจกลางอเมริกา