Romeo + Juliet วิลเลี่ยม เชคส์เปียร์ โรมิโอ+จูเลียต (1996)

เรื่องย่อ : เรื่องราวคลาสสิคของโรมิโอและจูเลียตซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเวโรนาบีชในปัจจุบัน Montagues และ Capulets เป็นสองตระกูลที่มีความบาดหมางกันซึ่งเด็ก ๆ พบและตกหลุมรัก พวกเขาต้องซ่อนความรักจากโลกนี้เพราะรู้ว่าพ่อแม่จะไม่อนุญาตให้พวกเขาอยู่ด้วยกัน มีสิ่งกีดขวางระหว่างทางเช่นลูกพี่ลูกน้องของจูเลียตไทบาลท์และ Mercutio เพื่อนของโรมิโอและการต่อสู้มากมาย แต่ถึงแม้ว่ามันจะถูกตั้งค่าในยุคปัจจุบัน แต่ก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่ไร้กาลเวลาของ “คู่รักข้ามดาว”