Sky Hunter สกาย ฮันเตอร์ ฝูงบินเกียรติยศ (2017)

เรื่องย่อ : Wu Di (Chen Li), Zhao Yali (Bingbing Fan), Gao Yuan (Leon Lee) และ Ba Tu (Guo Mingyu) ผ่านการตรวจสอบและเข้าร่วมฐานทัพอากาศจีนในตำนาน Liu Haochen (Jiahang Li) เป็นเพื่อนของ Wu เขา มีส่วนร่วมในการสมรู้ร่วมคิดกับองค์กรก่อการร้ายระหว่างประเทศ หลังจากที่รัฐบาลจีนค้นพบว่ามีการสมรู้ร่วมคิดอย่างใหญ่หลวงไว้เบื้องหลังการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเหล่านี้กองทัพอากาศจีนต้องทำลายองค์กรก่อการร้ายทั้งหมดและความรับผิดชอบในการป้องกันเกียรติยศ Yali และไหล่ของนักบินหนุ่มคนอื่น ๆ