The Battle of Jangsari (2019)

The Battle of Jangsari (2019)

เรื่องย่อ : The Battle of Jangsari (2019)

เรื่องย่อ : เรื่องราวของ Jangsari Landing Operation, นักเรียน 772 คนซึ่งมีอายุเฉลี่ย 17 ปีและได้รับการฝึกอบรมค่าย boot เพียง 2 สัปดาห์ถูกโยนเข้าสู่สงครามเกาหลีเพื่อปูทางไปสู่ ​​Incheon Landing Operation ซึ่งเปลี่ยนกระแสของสงคราม

หนังในหมวดหมู่เดียวกัน